7 November, 2013 - Trek to Tengboche

linkedin share button

at Lukla

7 November, 2013 - Trek to Tengboche

Vi lamnade Namche(3440 m) vid 8 tiden (efter 2 overnattningar dar) for vandring mot Tengboche(3860 m). Nar vi lamnade Namche var stamningen postitiv och ganska fort delades var 13 mannagrupp in i 3 mindre grupper beroende pa att alla helt enkelt har sin egen trivselhastighet for vandring.

Hojden borjar kannas av nu (atminsone for undertecknad) och speciellt eftermiddagen fran lunchrestaurangen I narheten av Pihnke Tenga fram till Tengboche innebar en stigning pa knappt 600 meter, serpentinstig uppfor bergssidan. Det var ‘lagvaxel’ som gallde dar...

Dagens vandring erbjod flera tillfallen till fina foto av M.Everest med omnejd och av Punghi Glaciaren (den ar bredvid Tengbohe men de ar en liten ‘kulle’ emmallan glaciaren och Tengbochi sa vi ser den inte fran hotellet.  Vi passerade aven Tenzings minnesmonument pa var vandring och vem denna man var ar sa sjalvklart att forklaringar ar overflodinga. 

Langs vandringen gavs en del intressanta iaktagelser av diverse ‘nyttofordon’ pa stigarna. Vi blev omkorda av en karavan Jakar lastade med ho (det vaxer daligt med gras pa dessa hojder), men precis efter omkorning beslutade sig Jak-karavanen for att ta en kisspaus, alla simultant! De var sa andfadda sa pausen forlangdes en smula da de bara stod och kippade efter andan,i takt! Alla Jakar har en bjallra runt halsen och nar de stod dar allihop och kippade efter andan, slog bjallrorna I takt, detta ar alltsa ljudet av “Jak pa tomgong” 

Val framme i Tengbochi besokte delar av gruppen det heliga templet dar ett 15-tal munkar sjong sina boner i nagot som for en okunnig kanske kan liknas vid kvallsmassa, alla besokare fran var grupp var en smula trotta sa besoket blev kort. 
Kvallen avslutades I hotellrestaurangen dar 2 vedkaminer tinade upp trotta vandrare, i skrivande stund ar inte kvallen slut annu men det skulle forvona om det inte blir lite kortspel innan alla gar till sina minst sagt svala rum for att krypa ned i sin sovsack. (Pa hotellen eller tehus som de kallas har, ar inte rummen uppvarmda). For ovrigt ar de nu 5 narvarande valdigt sugna pa en ‘Jak-Daniels’ innan vi gar ‘Jaka- vagen’ I sang.

Halsningar
Goran Ingvarsson

ft

Mount Everest view from on the way to Tengboche

Mount Everest view from on the way to Tengboche

 

Mount Everest

Mount Everest

 

Mount Amadablam

Mount Amadablam

 

Arriving Tengboche

Arriving Tengboche

 

at Tengboche

at Tengboche