November 12th ,2016-Trek to Tengboche

linkedin share button

Nu har vi lamnat Pheriche och ar ater i Tengboche hos munkarna. Var pa en cermoni i klostret med boner, musik och olika ritualer valdigt annorlunda med fint. Det ar sa fantastiskt att vagen tillbaka ar lika inspererande som nar vi for 6 dagar sedan gick at andra hallet.

Nu kanns det som man tar sig tid att stanna till och ta nagra bilder. Vadret ar fortfarande alldeles utmarkt men vi lider lite av forkylning med hosta. Hoppas att det ger med sig nu nar vi imorgon ater  ska till Namche Bazaar.