manslu trek 2012
trekking in nepal manaslu
Aventyrsresor - Everest Base Camp Trek 2015
team
  • Dr. Raghunath Godbole
  • Mr. Prasanna Umarani
  • Dr. Uday Phadke
  • Dr. Mrs.Sunita Phadke
  • Dr. Vikas Kulkarni
  • Dr. Mrs.Pratima Kulkarni
  • Mr.Uday Sukthankar
  • Mrs.Vidya Sukthankar
  • Mr. Mehul Shah
  • Mrs. Nandita Shah


Guides:
Ngwawang Thule Sherpa, Dorji Sherpa, Ang Nima Sherpa and Ngwang Phuri Sherpa

ft
dispatch
November 9, 2015 - Departure

November 4, 2015 - Trek Back to Namche Bazaar

November 3, 2015 - Trek to Thame

November 2, 2015 - Renjo La Pass

November 1, 2015 - Rest Day

October 31, 2015 - Trek to Gokyo

October 30, 2015 - Trek to Machermo

October 29, 2015 - Trek to Dole

October 28, 2015 - Trek to Portse Tanga

October 27, 2015 - Khumjung

October 26, 2015 - Trek to Namche Bazaar

October 25, 2015 - Trek to Manjo

October 24, 2015 - Fly to Lukla

October 23, 2015 - Arrived in Kathmandu

trekking in nepal
 
 
Manaslu Trekking
trekking in nepal
trekking in nepal
trekking in nepal trekking in nepal
trekking in nepal
trekking in nepal
tibet tour
bhutan tour
Fixed Departure date
trekking in nepal

 

 
 
peak
trekking in nepal